1941.gada 14.jūnija deportācija – noziegums, ko neaizmirsīsim nekad.

Šodien pieminam PSRS komunistu (boļševiku) režīma veiktā nozieguma – Latvijas iedzīvotāju masu deportācijas – 75 gadadienu. Vairāk nekā 15 000 Latvijas iedzīvotāju deportāciju 1941. gada 14. jūnijā pēc PSRS valdības, PSRS Valsts drošības tautas komisariāta, PSRS Iekšlietu tautas komisariāta rīkojumiem un norādījumiem, ar LK(b)P un vietējo padomju varas iestāžu atbalstu sagatavoja LPSR Valsts drošības tautas komisariāta, kā...

Lasīt vairāk
Kopš mūsu neatkarības barikādēm 25 gadi (turpinājums)
Jan27

Kopš mūsu neatkarības barikādēm 25 gadi (turpinājums)

Man personīgi, stāvot barikādēs, radās izpratne būtiskā jautājumā. Es tajā laikā vēl studēju LU vēstures un filozofijas fakultātē vēsturniekos un visu studiju laiku pētīju un rakstīju kursa darbus par mūsu latviešu strēlniekiem. Man vienmēr bija īsti neatbildēts jautājums – kā latviešu strēlnieki, kas vairumā bija tādi paši jauni puikas, kā es (barikāžu laikā), nebaidījās iet kaujās un atdot savu dzīvību ? Barikādēs stāvot,...

Lasīt vairāk
Kopš mūsu neatkarības barikādēm 25 gadi
Jan13

Kopš mūsu neatkarības barikādēm 25 gadi

Šis janvāris mūsu Latvijai ir nozīmīgs, jo aprit 25 gadi kopš barikādēm, kad 1991.gada janvārī aizstāvējām savu vēl tikai atjaunojamo neatkarību. Mēs esam lepni, ka esam spējuši nosargāt savu neatkarību. Barikādēs piedalījās desmitiem tūkstoši Latvijas patriotu, tajā skaitā mans vectēvs Jānis Graudonis, mans tētis un es. Ieskats tās dienas notikumos pie ministru padomes (tagad ministru kabineta) ēkas no mūsu ģimenes arhīva....

Lasīt vairāk
Jānis Graudonis (1913. – 2005.) – skolotājs, vēsturnieks un arheologs
May28

Jānis Graudonis (1913. – 2005.) – skolotājs, vēsturnieks un arheologs

Jānis Graudonis  – viens no izcilākajiem Latvijas vēsturniekiem un arheologiem, skolotājs, tēvs un stingrs, bet labs vectēvs. Dzimis 1913.gada 27.augustā Madonas (tolaik – Cēsu) apriņķa Lazdonas muižas kalpu ģimenē. Tēvs – Jēkabs Graudonis bijis Lazdonas muižas priekšstrādnieks, māte Karlīna – strādniece. Bērnībā un skolas gados ikdienā iepazīti lauku darbi. Pateicoties lielajam gribasspēkam un tieksmei uz zināšanām, J.Graudonis...

Lasīt vairāk
Latvijas vēsture – kur meklēt informāciju
Aug30

Latvijas vēsture – kur meklēt informāciju

Latvijas vēstures institūts Latvijas Nacionālais vēstures muzejs Latvijas Nacionālais arhīvs Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti Latvijas vēsturei veltīts interneta projekts Historia.lv Latvijas vēstures enciklopēdija – SIA “Tilde” izveidots interneta resurss...

Lasīt vairāk
Latvija 20.gadsimtā – zem divām okupācijas varām
Aug24

Latvija 20.gadsimtā – zem divām okupācijas varām

Latvija pusi no 20.gadsimta bija spiesta dzīvot divu okupāciju varā – 1940./1941.gadā zem PSRS okupācijas, 1941.-1944./1945.gadā zem nacistiskās Vācijas okupācijas, 1944./1945. – 1991.gads – PSRS okupācijā. Plašāk par šo Latvijas vēstures posmu Latvijas vēsturnieku komisijas rakstu 21.sējumā “Latvijas vēsture 20.gadsimta 40.– 90.gados“. Latvijas vēsturnieku komisijas raksti par šo vēstures posmu publicēti...

Lasīt vairāk
Latviešu valoda
Aug24

Latviešu valoda

Valoda ir viens no būtiskākajiem katras tautas pamatiem. Kaut gan Latvija jau vairāk kā 20 gadus ir neatkarīga valsts, latviešu valoda nav atguvusi savu vietu Latvijā. Kāpēc ? Esmu pārliecināts, ka tam par iemeslu ir tieši mūsu pašu latviešu tauta, un nevis krievi, ebreji, amerikāņi, ES vai jebkurš cits. Esmu novērojis (un ne tikai es), ka vairums latviešu ar katru citas tautas pārstāvi uzreiz runā svešā mēlē. Kāpēc tā notiek ?...

Lasīt vairāk
Jānis Čakste, pirmais Latvijas Valsts prezidents 1922 – 1927
Jun15

Jānis Čakste, pirmais Latvijas Valsts prezidents 1922 – 1927

* Dzimis 1859.gada 14.septembrī Jelgavas apriņķa Lielsesavas pagastā Čakstu-Zirņu mājās. * Pamatizglītību iegūst Annas elementārskolā, izglītību turpina Kurzemes guberņas ģimnāzijā Jelgavā, kuru pabeidz 1882.gadā. Tajā pašā gadā iestājas Maskavas Universitātes Juridiskajā nodaļā, kuru pabeidz 1886.gadā. Studiju laikā dibina Maskavas latviešu studentu biedrību, organizē Maskavas latviešu vakarus. * Strādājis par sekretāru Kurzemes...

Lasīt vairāk