Latviešu valoda

Valoda ir viens no būtiskākajiem katras tautas pamatiem.

Kaut gan Latvija jau vairāk kā 20 gadus ir neatkarīga valsts, latviešu valoda nav atguvusi savu vietu Latvijā. Kāpēc ?

Esmu pārliecināts, ka tam par iemeslu ir tieši mūsu pašu latviešu tauta, un nevis krievi, ebreji, amerikāņi, ES vai jebkurš cits. Esmu novērojis (un ne tikai es), ka vairums latviešu ar katru citas tautas pārstāvi uzreiz runā svešā mēlē. Kāpēc tā notiek ? Diemžēl lielākajā tautas daļā ilgstošā verdzība kopš 13.gadsimta (izņemot neatkarības posmu no 1918. līdz 1940.gadam) ir attīstījusi verga dvēseli, bailes no savas būtības.

Neviena izglītības sistēma nepanāks, ka Latvijā visur varēs runāt latviski, ja mēs, latvieši, paši nerunāsim ar visiem Latvijas iedzīvotājiem latviski.

Man Latvijā nav nekādu komunikācijas problēmu ne ar vienu Latvijas cilvēku neatkarīgi no viņa tautības, kaut arī ar visiem runāju latviski. Un tas ir gan ikdienā, gan darba lietās.

Latvieti, padomā, kāpēc lai Tevi cienītu citas tautas, ja Tu pats necieni sevi un savā zemē kautrējies runāt latviski !?!

Latvijā runāsim latviski un tādējādi palīdzēsim arī citiem cilvēkiem ātrāk pilnībā apgūt latviešu valodu !

Autors: Jānis

Dalīties ar šo rakstu